ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

๏ฟฝลก๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝัด

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 ก.ค. 2563

ผลการดำเนินงานแยกตามจังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
แม่เจดีย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 55.00 1 1 55.00 0 0 0.00 1 1 55.00 1 1 55.00
แม่เจดีย์ใหม่ 0 0 0.00 1 1 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35 35 18.62 36 36 29.62 34 34 11.74 1 1 6.88 35 35 18.62
ป่างิ้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 59.25 1 1 59.25 0 0 0.00 1 1 59.25 1 1 59.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 55.00 1 1 55.00 0 0 0.00 1 1 55.00 1 1 55.00
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
ขนุน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13
มะคาเดเมีย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 35.00 2 2 35.00 0 0 0.00 2 2 35.00 2 2 35.00
ลิ้นจี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 20.25 2 2 20.25 0 0 0.00 2 2 20.25 2 2 20.25
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 32 2.04 32 32 2.04 32 32 2.04 0 0 0.00 32 32 2.04
คอสสลัด 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34 34 3.91 35 35 5.91 34 34 3.91 0 0 0.00 34 34 3.91
ผักกวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.88 2 2 1.88 2 2 1.88 0 0 0.00 2 2 1.88
โอ๊คลีฟแดง 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เบบี้ฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34 34 3.91 34 34 3.91 34 34 3.91 0 0 0.00 34 34 3.91
กะหล่ำปลีรูปหัวใจ 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
หญ้าหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ถั่วแดง 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00