ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

๏ฟฝลก๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝัด

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 พ.ย. 2563

ผลการดำเนินงานแยกตามจังหวัด

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นครศรีธรรมราช 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 1.00 3 3 2.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
บุรีรัมย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.58 3 3 2.58 3 3 2.58 0 0 0.00 3 3 2.58
สุรินทร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 9.45 5 5 9.45 5 5 9.45 0 0 0.00 5 5 9.45
อุบลราชธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.65 2 2 1.65 1 1 0.90 1 1 0.75 2 2 1.65
จันทบุรี 2 2 2.01 2 2 0.33 0 0 0.00 2 2 0.30 4 4 0.84 10 10 3.47 4 4 0.84 0 0 0.00 4 4 0.84
สุพรรณบุรี 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.10 3 3 1.23 2 2 1.10 0 0 0.00 2 2 1.10
ลพบุรี 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.38 3 3 0.50 2 2 0.38 0 0 0.00 2 2 0.38
สระบุรี 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 60.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 62.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นครปฐม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 3.47 5 5 3.47 5 5 3.47 0 0 0.00 5 5 3.47
กาญจนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.08 2 2 2.08 2 2 2.08 0 0 0.00 2 2 2.08
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 1.79 5 5 1.79 5 5 1.79 0 0 0.00 5 5 1.79
ตราด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.70 1 1 1.70 1 1 1.70 0 0 0.00 1 1 1.70
ตรัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชลบุรี 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นครสวรรค์ 1 1 0.21 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.21 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชุมพร 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 2 2 2.00 3 3 3.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00
ระยอง 4 4 0.00 2 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กรุงเทพมหานคร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.20 2 2 1.20 2 2 1.20 0 0 0.00 2 2 1.20
นครนายก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.00 3 3 4.00 3 3 4.00 0 0 0.00 3 3 4.00
ชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สิงห์บุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
สุโขทัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ปราจีนบุรี 1 1 0.05 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.75 4 4 2.80 2 2 2.25 1 1 0.50 3 3 2.75
น่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.11 1 1 0.11 1 1 0.11 0 0 0.00 1 1 0.11
เพชรบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
สระแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.35 1 1 0.35 0 0 0.00 1 1 0.35 1 1 0.35
สมุทรปราการ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อุดรธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พัทลุง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มุกดาหาร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อำนาจเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.26 2 2 0.26 2 2 0.26 0 0 0.00 2 2 0.26
นนทบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ราชบุรี 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 2 2 6.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00
สงขลา 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พังงา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.06 2 2 1.06 2 2 1.06 0 0 0.00 2 2 1.06
อุทัยธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ปทุมธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองบัวลำภู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กระบี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สุราษฎร์ธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฉะเชิงเทรา 0 0 0.00 1 1 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองคาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เลย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืชกล้วยหอม

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 13 13 9.65 8 8 3.29 3 3 61.50 2 2 0.30 54 54 41.26 80 80 115.99 51 51 39.66 3 3 1.60 54 54 41.26