ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

๏ฟฝลก๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝัด

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 พ.ย. 2562

ผลการดำเนินงานแยกตามจังหวัด

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.44 4 4 1.44 3 3 1.29 1 1 0.15 4 4 1.44
นครศรีธรรมราช 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 2 2 1.50 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มหาสารคาม 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.38 3 3 0.63 2 2 0.38 0 0 0.00 2 2 0.38
บุรีรัมย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.53 4 4 1.53 4 4 1.53 0 0 0.00 4 4 1.53
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 3 3 0.40 4 4 0.65 3 3 0.40 0 0 0.00 3 3 0.40
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
ร้อยเอ็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
อำนาจเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 9 9 1.06 10 10 1.07 9 9 1.06 0 0 0.00 9 9 1.06
ขอนแก่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มุกดาหาร 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.38 3 3 0.63 2 2 0.38 0 0 0.00 2 2 0.38
สุพรรณบุรี 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 2 2 1.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
สุรินทร์ 0 0 0.00 2 2 0.32 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 1.88 9 9 2.20 6 6 1.81 1 1 0.07 7 7 1.88
นครปฐม 2 2 0.05 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 3 3 0.07 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
เชียงใหม่ 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 2.14 5 5 2.27 3 3 2.02 1 1 0.13 4 4 2.14
สระบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
จันทบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 6.50 3 3 0.37 4 5 6.87 3 3 0.37 0 0 0.00 3 3 0.37
แพร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เพชรบุรี 1 1 0.04 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.41 2 2 0.45 1 1 0.41 0 0 0.00 1 1 0.41
ลพบุรี 3 3 3.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 4 4 5.13 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
สงขลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.00 3 3 1.00 3 3 1.00 0 0 0.00 3 3 1.00
นครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 1 1 0.06 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06
นครนายก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.04 1 1 0.04 1 1 0.04 0 0 0.00 1 1 0.04
ระยอง 8 8 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เลย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ยโสธร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
สิงห์บุรี 1 1 0.04 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 2 2 0.05 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
สุราษฎร์ธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ฉะเชิงเทรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สตูล 2 2 0.22 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 3 3 0.42 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20
กาญจนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.84 2 2 0.84 2 2 0.84 0 0 0.00 2 2 0.84
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
กระบี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
อุดรธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 1 1 0.06 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06
ปราจีนบุรี 3 3 0.12 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.12 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13
สกลนคร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
หนองคาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.12 1 1 0.12 1 1 0.12 0 0 0.00 1 1 0.12
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองบัวลำภู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ศรีสะเกษ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พิจิตร 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืชขนุน

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขนุน 24 24 5.59 5 5 1.45 0 0 0.00 5 6 7.51 64 64 23.08 98 99 37.63 60 60 22.61 4 4 0.47 64 64 23.08