ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

๏ฟฝลก๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝัด

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 13 พ.ย. 2562

ผลการดำเนินงานแยกตามจังหวัด

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.25 2 2 1.25 1 1 1.00 1 1 0.25 2 2 1.25
บุรีรัมย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.25 4 4 1.25 0 0 0.00 4 4 1.25 4 4 1.25
ตราด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00
หนองบัวลำภู 2 2 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 3 3 1.75 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
นครสวรรค์ 3 3 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 9.98 11 11 12.98 8 8 9.98 0 0 0.00 8 8 9.98
สุพรรณบุรี 2 2 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.08 4 4 5.08 2 2 2.08 0 0 0.00 2 2 2.08
กาญจนบุรี 4 4 10.38 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.25 5 5 12.63 1 1 2.25 0 0 0.00 1 1 2.25
ลพบุรี 10 10 8.20 2 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 2.50 18 18 10.95 6 6 2.50 0 0 0.00 6 6 2.50
สระบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ศรีสะเกษ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
นครปฐม 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.56 4 4 1.06 3 3 0.56 0 0 0.00 3 3 0.56
สระแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
จันทบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.15 3 3 0.15 3 3 0.15 0 0 0.00 3 3 0.15
เลย 3 3 3.75 1 1 0.05 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 5 5 3.90 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
ร้อยเอ็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ขอนแก่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชัยนาท 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.75 2 2 0.75 2 2 0.75 0 0 0.00 2 2 0.75
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.75 3 3 2.75 3 3 2.75 0 0 0.00 3 3 2.75
เพชรบุรี 1 1 0.11 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.53 2 2 0.64 1 1 0.53 0 0 0.00 1 1 0.53
ชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
สงขลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ชลบุรี 3 3 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.69 3 3 0.69 2 2 0.44 1 1 0.25 3 3 0.69
ระยอง 6 6 0.00 2 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นครนายก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 9.59 2 2 9.59 2 2 9.59 0 0 0.00 2 2 9.59
ปราจีนบุรี 0 0 0.00 2 2 0.08 0 0 0.00 1 1 0.08 3 3 1.70 6 6 1.86 3 3 1.70 0 0 0.00 3 3 1.70
สิงห์บุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
นครศรีธรรมราช 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
อุดรธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.63 2 2 0.63 2 2 0.63 0 0 0.00 2 2 0.63
ราชบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 17.25 3 3 17.25 3 3 17.25 0 0 0.00 3 3 17.25
สตูล 1 1 0.18 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.18 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กาฬสินธุ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
อำนาจเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 0.87 6 6 0.87 6 6 0.87 0 0 0.00 6 6 0.87
มหาสารคาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.11 1 1 0.11 1 1 0.11 0 0 0.00 1 1 0.11
สุโขทัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กรุงเทพมหานคร 1 1 0.06 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พัทลุง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืชมะละกอ

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
มะละกอ 37 37 33.92 7 7 0.38 0 0 0.00 1 1 0.08 68 68 70.97 113 113 105.36 62 62 69.22 6 6 1.75 68 68 70.97