ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

๏ฟฝลก๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝัด

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 พ.ย. 2563

ผลการดำเนินงานแยกตามจังหวัด

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นครราชสีมา 0 0 0.00 1 1 0.20 0 0 0.00 0 0 0.00 32 34 7.68 33 35 7.88 31 32 7.53 2 2 0.15 32 34 7.68
จันทบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.32 2 2 0.32 2 2 0.32 0 0 0.00 2 2 0.32
ราชบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.55 2 2 0.55 2 2 0.55 0 0 0.00 2 2 0.55
เลย 3 3 0.75 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 14 14 2.14 18 18 3.39 14 14 2.14 0 0 0.00 14 14 2.14
กาญจนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.22 6 6 1.22 6 6 1.22 0 0 0.00 6 6 1.22
สุพรรณบุรี 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.21 4 4 1.33 3 3 1.21 0 0 0.00 3 3 1.21
ลพบุรี 3 3 0.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.63 6 6 1.25 3 3 0.63 0 0 0.00 3 3 0.63
กาฬสินธุ์ 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.95 4 4 1.08 3 3 0.95 0 0 0.00 3 3 0.95
สระบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อุบลราชธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.62 3 3 0.62 3 3 0.62 0 0 0.00 3 3 0.62
เชียงใหม่ 4 4 0.57 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 52 52 101.26 57 57 102.07 52 52 101.26 0 0 0.00 52 52 101.26
แพร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นครปฐม 2 2 0.38 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 0.46 6 6 0.84 4 4 0.46 0 0 0.00 4 4 0.46
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.44 3 3 0.44 3 3 0.44 0 0 0.00 3 3 0.44
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.38 2 2 0.38 2 2 0.38 0 0 0.00 2 2 0.38
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 0.94 4 4 0.94 4 4 0.94 0 0 0.00 4 4 0.94
หนองบัวลำภู 0 0 0.00 1 1 0.04 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.88 4 4 0.92 3 3 0.88 0 0 0.00 3 3 0.88
นครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บุรีรัมย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.44 2 2 0.44 2 2 0.44 0 0 0.00 2 2 0.44
ชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
บึงกาฬ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นครพนม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.30 1 1 0.30 1 1 0.30 0 0 0.00 1 1 0.30
สงขลา 0 0 0.00 1 1 0.05 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.14 3 3 0.19 2 2 0.14 0 0 0.00 2 2 0.14
สกลนคร 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ปราจีนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20
นครนายก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มุกดาหาร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พิษณุโลก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตาก 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.63 3 3 0.64 2 2 0.63 0 0 0.00 2 2 0.63
มหาสารคาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.11 1 1 0.11 1 1 0.11 0 0 0.00 1 1 0.11
สิงห์บุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
สุโขทัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.59 2 2 0.59 2 2 0.59 0 0 0.00 2 2 0.59
สมุทรปราการ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
อุดรธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น่าน 0 0 0.00 2 2 0.07 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.18 4 4 0.25 2 2 0.18 0 0 0.00 2 2 0.18
พัทลุง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ยโสธร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ตราด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สุราษฎร์ธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.05 1 1 0.05 1 1 0.05 0 0 0.00 1 1 0.05
อำนาจเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.16 2 2 0.16 2 2 0.16 0 0 0.00 2 2 0.16
พะเยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.80 2 2 0.80 2 2 0.80 0 0 0.00 2 2 0.80
ตรัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืชกะหล่ำปลี

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กะหล่ำปลี 15 15 2.58 6 6 0.49 1 1 0.50 2 2 0.50 159 161 123.70 183 185 127.76 158 159 123.55 2 2 0.15 159 161 123.70