ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

๏ฟฝลก๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝัด

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 13 พ.ย. 2562

ผลการดำเนินงานแยกตามจังหวัด

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
พิษณุโลก 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.01 3 3 0.14 1 1 0.01 1 1 0.00 2 2 0.01
ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13
สุรินทร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.30 2 2 0.30 2 2 0.30 0 0 0.00 2 2 0.30
จันทบุรี 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 5 5 2.11 7 7 2.12 5 5 2.11 0 0 0.00 5 5 2.11
สุโขทัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ร้อยเอ็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.38 2 2 0.38 2 2 0.38 0 0 0.00 2 2 0.38
ชัยนาท 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ราชบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.63 2 2 1.63 2 2 1.63 0 0 0.00 2 2 1.63
สุพรรณบุรี 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 0.49 8 8 0.50 7 7 0.49 0 0 0.00 7 7 0.49
ลพบุรี 8 8 2.38 2 2 0.13 0 0 0.00 2 2 0.31 2 2 0.31 14 14 3.13 2 2 0.31 0 0 0.00 2 2 0.31
สระบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
นครปฐม 4 4 0.38 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.33 7 7 0.71 3 3 0.33 0 0 0.00 3 3 0.33
กาญจนบุรี 2 2 1.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.28 4 4 1.41 2 2 0.28 0 0 0.00 2 2 0.28
ปราจีนบุรี 3 3 0.06 4 4 0.18 0 0 0.00 5 5 0.15 1 1 0.25 13 13 0.63 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.15 2 2 0.15 2 2 0.15 0 0 0.00 2 2 0.15
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 1.11 7 7 1.11 4 4 0.49 3 3 0.63 7 7 1.11
ตราด 2 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 3 3 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
มหาสารคาม 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.36 3 3 0.61 2 2 0.36 0 0 0.00 2 2 0.36
สงขลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.05 1 1 0.05 0 0 0.00 1 1 0.05 1 1 0.05
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองบัวลำภู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.15 2 2 0.15 2 2 0.15 0 0 0.00 2 2 0.15
อุดรธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นครนายก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ระยอง 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สิงห์บุรี 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.02 3 3 0.04 2 2 0.02 0 0 0.00 2 2 0.02
อุบลราชธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.96 3 3 0.96 3 3 0.96 0 0 0.00 3 3 0.96
สตูล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
นครสวรรค์ 1 1 0.05 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 2 2 0.07 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
ฉะเชิงเทรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กระบี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อำนาจเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.14 15 15 1.18 18 18 1.32 15 15 1.18 0 0 0.00 15 15 1.18
กาฬสินธุ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.28 3 3 0.28 3 3 0.28 0 0 0.00 3 3 0.28
นครพนม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.30 2 2 0.30 2 2 0.30 0 0 0.00 2 2 0.30
ปทุมธานี 1 1 0.06 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 2 2 0.09 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
ยโสธร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มุกดาหาร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10
เลย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.42 3 3 0.42 3 3 0.42 0 0 0.00 3 3 0.42
อุทัยธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ขอนแก่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ศรีสะเกษ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อ่างทอง 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สุราษฎร์ธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
บุรีรัมย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืชบวบ

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บวบ 27 27 4.57 8 8 0.43 0 0 0.00 13 13 0.87 81 81 13.88 129 129 19.75 74 74 12.97 7 7 0.90 81 81 13.88