ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

๏ฟฝลก๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝัด

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พ.ค. 2563

ผลการดำเนินงานแยกตามจังหวัด

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นครราชสีมา 5 5 1.55 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43 48 12.39 48 53 13.94 42 45 12.19 3 3 0.20 43 48 12.39
เพชรบูรณ์ 4 4 0.35 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 4 4 0.68 9 9 1.78 4 4 0.68 0 0 0.00 4 4 0.68
ตราด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.08 1 1 0.08 1 1 0.08 0 0 0.00 1 1 0.08
กาญจนบุรี 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 4 4 0.40 6 6 0.43 4 4 0.40 0 0 0.00 4 4 0.40
จันทบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 0.59 4 4 0.59 4 4 0.59 0 0 0.00 4 4 0.59
เลย 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 2 2 0.26 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
สุพรรณบุรี 2 3 0.38 5 5 0.19 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 0.96 19 20 1.53 12 12 0.96 0 0 0.00 12 12 0.96
เชียงใหม่ 4 4 0.57 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.05 56 57 94.42 62 63 95.05 54 55 93.86 2 2 0.56 56 57 94.42
อ่างทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลพบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.06 3 3 2.06 2 2 1.06 1 1 1.00 3 3 2.06
สระบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
นครปฐม 3 3 0.25 3 3 0.21 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 1.39 19 19 1.85 13 13 1.39 0 0 0.00 13 13 1.39
ปทุมธานี 2 2 0.08 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 3 3 0.09 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
ชลบุรี 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ปราจีนบุรี 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 2 2 0.38 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
กรุงเทพมหานคร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.46 3 3 1.46 3 3 1.46 0 0 0.00 3 3 1.46
กำแพงเพชร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
กาฬสินธุ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
นครนายก 1 1 0.20 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.58 3 3 0.78 2 2 0.58 0 0 0.00 2 2 0.58
ฉะเชิงเทรา 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.05 0 0 0.00 2 2 1.05 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นนทบุรี 0 0 0.00 1 1 0.03 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.07 2 2 0.10 1 1 0.07 0 0 0.00 1 1 0.07
นครศรีธรรมราช 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.15 1 1 0.15 1 1 0.15 0 0 0.00 1 1 0.15
ขอนแก่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
สุโขทัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
อุบลราชธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
เชียงราย 0 0 0.00 2 2 0.19 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 3 3 2.19 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
สงขลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.36 3 3 0.36 3 3 0.36 0 0 0.00 3 3 0.36
หนองคาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.14 3 3 0.14 3 3 0.14 0 0 0.00 3 3 0.14
อำนาจเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 0.76 4 4 0.76 4 4 0.76 0 0 0.00 4 4 0.76
นครสวรรค์ 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สมุทรสาคร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองบัวลำภู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เพชรบุรี 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.14 1 1 0.14 0 0 0.00 1 1 0.14 1 1 0.14
สิงห์บุรี 0 0 0.00 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 2 2 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
ชุมพร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
สมุทรปราการ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
ระยอง 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
นครพนม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พิษณุโลก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 1 1 0.06 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืชบัตเตอร์เฮด

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บัตเตอร์เฮด 29 30 5.03 14 14 0.69 0 0 0.00 4 4 0.86 174 180 120.06 221 228 126.64 169 173 118.16 7 7 1.90 174 180 120.06