ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

๏ฟฝลก๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝัด

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 พ.ย. 2563

ผลการดำเนินงานแยกตามจังหวัด

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
อุบลราชธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.10 4 4 1.10 4 4 1.10 0 0 0.00 4 4 1.10
ลพบุรี 3 3 0.65 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 4 4 1.65 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เลย 1 1 0.15 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 3 3 0.39 5 5 1.04 3 3 0.39 0 0 0.00 3 3 0.39
กาฬสินธุ์ 0 0 0.00 1 1 0.06 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.17 7 7 1.23 5 5 1.04 1 1 0.13 6 6 1.17
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 6 0.43 4 6 0.43 4 5 0.38 1 1 0.05 4 6 0.43
จันทบุรี 1 1 0.03 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.11 4 4 0.14 3 3 0.11 0 0 0.00 3 3 0.11
สุพรรณบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชัยนาท 1 1 0.20 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 0.70 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ปทุมธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
อุดรธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
กาญจนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.38 2 2 0.38 2 2 0.38 0 0 0.00 2 2 0.38
หนองบัวลำภู 0 0 0.00 1 1 0.83 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.17 4 4 1.00 3 3 0.17 0 0 0.00 3 3 0.17
สกลนคร 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.18 3 3 0.43 2 2 0.18 0 0 0.00 2 2 0.18
นครพนม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 0.75 7 7 0.75 6 6 0.65 1 1 0.10 7 7 0.75
กรุงเทพมหานคร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ระยอง 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เพชรบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ยโสธร 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 2 2 0.50 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ร้อยเอ็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.19 3 3 0.19 3 3 0.19 0 0 0.00 3 3 0.19
เชียงใหม่ 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 0.21 5 5 0.22 3 3 0.09 1 1 0.13 4 4 0.21
กระบี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ศรีสะเกษ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ปราจีนบุรี 1 1 0.25 3 3 1.30 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 5 5 2.05 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
มหาสารคาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.21 2 2 0.21 2 2 0.21 0 0 0.00 2 2 0.21
ขอนแก่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 0.61 7 7 0.61 5 5 0.28 2 2 0.33 7 7 0.61
มุกดาหาร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.09 2 2 0.09 2 2 0.09 0 0 0.00 2 2 0.09
สุรินทร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.49 2 2 0.49 2 2 0.49 0 0 0.00 2 2 0.49
นครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สุราษฎร์ธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.03 2 2 0.03 2 2 0.03 0 0 0.00 2 2 0.03
พิษณุโลก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 0.28 6 6 0.28 6 6 0.28 0 0 0.00 6 6 0.28
นครปฐม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.13 2 2 0.13 2 2 0.13 0 0 0.00 2 2 0.13
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
น่าน 0 0 0.00 1 1 0.15 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.15 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองคาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 1 1 0.06 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สระบุรี 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืชหอมแบ่ง

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
หอมแบ่ง 8 8 1.53 10 10 3.60 1 1 0.50 0 0 0.00 74 76 9.60 93 95 15.22 68 69 8.36 7 7 1.24 74 76 9.60