ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

๏ฟฝลก๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝัด

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 พ.ย. 2563

ผลการดำเนินงานแยกตามจังหวัด

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
พิษณุโลก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 0.37 9 9 0.37 9 9 0.37 0 0 0.00 9 9 0.37
นครราชสีมา 1 1 0.10 1 1 0.08 0 0 0.00 0 0 0.00 83 94 21.18 85 96 21.36 81 89 20.78 5 5 0.40 83 94 21.18
อุบลราชธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.32 2 2 0.32 2 2 0.32 0 0 0.00 2 2 0.32
สุโขทัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.53 3 3 0.53 3 3 0.53 0 0 0.00 3 3 0.53
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 1.22 13 13 1.22 13 13 1.22 0 0 0.00 13 13 1.22
ตราด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.08 1 1 0.08 0 0 0.00 1 1 0.08 1 1 0.08
ขอนแก่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 0.19 5 5 0.19 4 4 0.11 1 1 0.08 5 5 0.19
กาญจนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 1.18 14 14 1.18 14 14 1.18 0 0 0.00 14 14 1.18
เลย 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 0.70 7 7 0.83 5 5 0.67 1 1 0.03 6 6 0.70
สระบุรี 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 0.75 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
นครปฐม 6 6 0.57 3 3 0.84 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 2.67 31 31 4.08 22 22 2.67 0 0 0.00 22 22 2.67
นครนายก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.72 2 2 0.72 2 2 0.72 0 0 0.00 2 2 0.72
ปราจีนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 2.42 5 5 2.42 5 5 2.42 0 0 0.00 5 5 2.42
กาฬสินธุ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.15 2 2 0.15 2 2 0.15 0 0 0.00 2 2 0.15
จันทบุรี 0 0 0.00 1 1 0.05 0 0 0.00 1 1 0.13 5 5 0.11 7 7 0.29 5 5 0.11 0 0 0.00 5 5 0.11
สุพรรณบุรี 2 3 0.38 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 23 23 1.32 26 27 1.82 23 23 1.32 0 0 0.00 23 23 1.32
เชียงใหม่ 4 4 0.57 1 1 0.02 0 0 0.00 2 2 0.30 86 86 28.93 93 93 29.81 84 84 28.37 2 2 0.56 86 86 28.93
อ่างทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลพบุรี 5 5 0.93 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.19 7 7 1.12 2 2 0.19 0 0 0.00 2 2 0.19
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.25 2 2 2.25 2 2 2.25 0 0 0.00 2 2 2.25
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.51 2 2 1.51 0 0 0.00 2 2 1.51 2 2 1.51
ปทุมธานี 3 4 0.14 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 5 6 0.17 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
ชลบุรี 2 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 3 3 0.27 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
กรุงเทพมหานคร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.66 4 4 1.66 4 4 1.66 0 0 0.00 4 4 1.66
กำแพงเพชร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.25 2 2 0.25 2 2 0.25 0 0 0.00 2 2 0.25
ชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.15 3 3 0.15 2 2 0.09 1 1 0.06 3 3 0.15
เพชรบุรี 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ราชบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
พระนครศรีอยุธยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สิงห์บุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 0.21 4 4 0.21 4 4 0.21 0 0 0.00 4 4 0.21
ฉะเชิงเทรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.05 1 1 0.14 2 2 0.19 1 1 0.14 0 0 0.00 1 1 0.14
พังงา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 0.76 6 6 0.76 6 6 0.76 0 0 0.00 6 6 0.76
นนทบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.08 1 1 0.08 1 1 0.08 0 0 0.00 1 1 0.08
มหาสารคาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.54 3 3 0.54 3 3 0.54 0 0 0.00 3 3 0.54
สงขลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 0.37 6 6 0.37 6 6 0.37 0 0 0.00 6 6 0.37
นครศรีธรรมราช 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.15 1 1 0.15 1 1 0.15 0 0 0.00 1 1 0.15
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 0.39 4 4 0.39 4 4 0.39 0 0 0.00 4 4 0.39
ยะลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
หนองคาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.15 3 3 0.15 3 3 0.15 0 0 0.00 3 3 0.15
อำนาจเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 1.25 8 8 1.25 8 8 1.25 0 0 0.00 8 8 1.25
นครสวรรค์ 1 1 0.03 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.14 2 2 0.17 1 1 0.14 0 0 0.00 1 1 0.14
สมุทรสาคร 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองบัวลำภู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.13 1 1 1.13 1 1 1.13 0 0 0.00 1 1 1.13
อุทัยธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชุมพร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สมุทรปราการ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
พะเยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.23 1 1 0.23 1 1 0.23 0 0 0.00 1 1 0.23
พัทลุง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00 1 1 100.00
ปัตตานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
ระยอง 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 2 2 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
กระบี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.35 1 1 0.35 1 1 0.35 0 0 0.00 1 1 0.35
นครพนม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สุรินทร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.11 3 3 0.11 3 3 0.11 0 0 0.00 3 3 0.11
ชัยนาท 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ระนอง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.12 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.12 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น่าน 0 0 0.00 1 1 0.10 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.28 4 4 0.38 3 3 0.28 0 0 0.00 3 3 0.28
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตรัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
สุราษฎร์ธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นราธิวาส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืชกรีนโอ๊ค

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กรีนโอ๊ค 27 29 3.10 11 11 2.47 1 1 0.12 4 4 0.47 355 366 175.51 398 411 181.67 345 353 172.79 13 13 2.72 355 366 175.51