ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

๏ฟฝลก๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝัด

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 พ.ย. 2562

ผลการดำเนินงานแยกตามจังหวัด

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
พิษณุโลก 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
จันทบุรี 0 0 0.00 4 4 12.16 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 0.92 13 13 13.08 9 9 0.92 0 0 0.00 9 9 0.92
ร้อยเอ็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
กาฬสินธุ์ 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.26 4 4 1.39 3 3 1.26 0 0 0.00 3 3 1.26
กาญจนบุรี 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.22 3 3 0.72 2 2 0.22 0 0 0.00 2 2 0.22
เลย 2 2 0.25 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.01 7 7 1.39 4 4 1.01 0 0 0.00 4 4 1.01
นครปฐม 7 7 0.74 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 0.64 15 15 1.37 8 8 0.64 0 0 0.00 8 8 0.64
ลพบุรี 3 3 0.29 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 4 4 0.42 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
สุพรรณบุรี 1 1 0.03 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 2 2 1.08 4 4 1.36 2 2 1.08 0 0 0.00 2 2 1.08
ปราจีนบุรี 2 2 0.50 1 1 0.08 0 0 0.00 1 1 0.04 0 0 0.00 4 4 0.62 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นครราชสีมา 1 1 0.03 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.25 4 4 1.35 6 6 2.63 4 4 1.35 0 0 0.00 4 4 1.35
นนทบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พะเยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตรัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สงขลา 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 2 2 0.31 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06
เชียงใหม่ 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 6 6 0.59 8 8 0.85 6 6 0.59 0 0 0.00 6 6 0.59
กำแพงเพชร 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ปทุมธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.10 2 2 0.10 2 2 0.10 0 0 0.00 2 2 0.10
นครนายก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
หนองบัวลำภู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.25 2 2 1.25 2 2 1.25 0 0 0.00 2 2 1.25
สุรินทร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.42 3 3 0.42 3 3 0.42 0 0 0.00 3 3 0.42
กรุงเทพมหานคร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.23 1 1 0.02 3 3 0.24 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
ระยอง 6 6 0.00 2 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สิงห์บุรี 1 1 0.03 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 2 2 0.04 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
สตูล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
ชุมพร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ตราด 1 1 0.05 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.05 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พัทลุง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สุราษฎร์ธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.50 2 2 1.50 2 2 1.50 0 0 0.00 2 2 1.50
กระบี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
มหาสารคาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.25 2 2 0.25 2 2 0.25 0 0 0.00 2 2 0.25
อุบลราชธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.09 1 1 0.09 1 1 0.09 0 0 0.00 1 1 0.09
ชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 0.75 4 4 0.75 3 3 0.68 1 1 0.07 4 4 0.75
บุรีรัมย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.09 1 1 0.25 2 2 0.34 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ขอนแก่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
พระนครศรีอยุธยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.70 2 2 0.70 1 1 0.20 1 1 0.50 2 2 0.70
ชลบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สุโขทัย 0 0 0.00 2 2 0.36 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.36 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืชพริกขี้หนู

จังหวัด รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
พริกขี้หนู 26 26 2.67 14 14 13.23 0 0 0.00 8 8 2.12 69 69 14.01 117 117 32.02 67 67 13.44 2 2 0.57 69 69 14.01